Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego § 22

[...]

4. W zarządzaniu Uniwersytetem Rektora wspiera Kolegium Rektorsko-Dziekańskie. W skład Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego wchodzą prorektorzy, dziekani, kanclerz oraz kwestor.

[...]